ufabet

ไข้หวัดใหญ่ติดต่อง่าย แต่ป้องกันได้ไม่ยาก

จากสถิติทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ถึงปีละ 250,000 – 500,000 คน เมื่อติดเชื้อไวรัส  ”ไข้หวัดใหญ่” จะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่าโรคไข้หวัดทั่วไป

  • ลดความเสี่ยงด้วยการฉีดวัคซีน
  • ลดอัตราการเจ็บป่วย
  • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
  •  ลดความรุนแรงจากอาการแทรกซ้อน

ไข้หวัดใหญ่ติดต่อง่าย แต่ป้องกันได้ไม่ยาก

เพื่อสุขภาพที่ดีรอบตัว วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกอายุ ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงหญิงที่กำลังให้นมลูกก็สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพยิ่งสมควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ufabet

การเตรียมรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่ระบาด แนวทางป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ยังคงเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งช่วยลดโอกาสเสี่ยง เลี่ยงอาการแทรกซ้อน ป้องกันความรุนแรงที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

ทำไมต้องแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

เชื้อไข้หวัดใหญ่มักกลายพันธุ์ได้ในช่วงเวลาไม่นาน จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้สายพันธุ์ที่ระบาดในแต่ละปีไม่เหมือนกัน ดังนั้นควร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทุกปีเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่ปรับให้เหมาะสมกับเชื้อใหม่ที่คาดการณ์ระบาด

วัคซีน 4 สายพันธุ์ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ ระดับความรุนแรงตั้งแต่น้อยไปจนถึงขั้นเสียชีวิต พบมากที่สุดในวัยเด็กแต่สถิติพบว่า“ผู้สูงอายุ” มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราเสียชีวิตสูงสุด

เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในบางรายต้องพักรักษาที่โรงพยาบาล หลังจากหายป่วยแล้วร่างกายอาจมีอาการอ่อนเพลียติดต่อกันไปอีกหลายสัปดาห์ การฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อลดโอกาสเกิดโรค หรือถ้าได้รับเชื้ออาการจะรุนแรงน้อยกว่า จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ส่งผลช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดการระบาดโรคในวงกว้าง

ช่วงเวลาที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือ ปลายฤดูร้อนช่วงต่อฤดูฝน ซึ่งสามารถฉีดได้ในทุกช่วงวัย ยกเว้นเด็กเล็กที่ต้องอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคหลังฉีดวัคซีนประมาณ 2 สัปดาห์


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ themcnannyagency.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated