โครงการ “รถดิจิทัล”

‘รถดิจิทัล’ ร.ร.วัดใหม่ต้านทาน เปลี่ยน ‘แสงอาทิตย์’ เป็น ‘ไฟฟ้า’

ทีมจิตอาสา และซุปตาร์สาว ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่ ร่วมสานต่อโครงการ “รถดิจิทัล” Digital Bus : Enrich your life withdigital” จัดโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งมอบความรู้ และเร่งสร้างความเท่าเทียมด้านทักษะดิจิทัลให้กับน้องๆ เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล

ซึ่งครั้งนี้จัดที่ โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน และต้องการการสนับสนุนอย่างมาก ทั้งด้านการปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึง สื่อการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

‘รถดิจิทัล’ ร.ร.วัดใหม่ต้านทาน เปลี่ยน ‘แสงอาทิตย์’ เป็น ‘ไฟฟ้า’

รถดิจิทัลดังกล่าว ได้นำเทคโนโลยีของ Huawei Fusion Solar Residential Smart PV มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน โดยเป็นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ ที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งทางหัวเว่ยได้เปิดตัวไปเมื่อปลายปี พ.ศ.2564

‘รถดิจิทัล’ ร.ร.วัดใหม่ต้านทาน เปลี่ยน ‘แสงอาทิตย์’ เป็น ‘ไฟฟ้า’

นอกจากจะช่วยส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เยาวชนในประเทศแล้ว ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้กับน้องๆ รวมถึง ชุดนักเรียน และชุดกีฬา

โครงการรถดิจิทัลนี้ ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน และพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานดิจิทัล รวมถึง ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านทักษะดิจิทัลในไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ themcnannyagency.com

UFA Slot

Releated