ufabet

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีพี (SCGP) ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอยู่หรือไม่

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีพี (SCGP) ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) และมาตรการจำกัดการแพร่ระบาดที่ภาครัฐ ในหลายประเทศได้นำมาใช้ ด้วยการสร้างสรรค์โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารห่วงโซ่อุปทานให้ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และการดูแลสุขภาพลูกค้า คู่ธุรกิจ และพนักงานอย่างทั่วถึง และยังมุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค ด้วยการขยายกำลังการผลิต และการควบรวมกิจการผ่านความร่วมมือ กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger & Partnership) เพื่อตอบรับกับความปกติใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความท้าทายของธุรกิจที่ต้องเผชิญ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีพี (SCGP) เผชิญกับความท้าทายจากความผันผวน ทางเศรษฐกิจทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นทั่วโลก จากวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า ในกลุ่มสินค้าคงทนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ และความต้องการใช้ กระดาษพิมพ์เขียน ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตามความต้องการซื้อสินค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า อุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจ ในเรื่องสุขอนามัย และปรับพฤติกรรมมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ufabet

ผลสำเร็จที่เกิดจากการปรับตัวอย่างรวดเร็ว

ขยายธุรกิจปลายน้ำและฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) เพื่อสร้างการเติบโตโดยในปีที่ผ่านมา ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีพี (SCGP) ได้ดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใน Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) บริษัทชั้นนำด้านบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษในประเทศเวียดนาม รวมถึงขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ของ Tin Thanh Packing Joint Stock Company (BATICO) ที่ประเทศเวียดนาม

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีพี (SCGP) ได้เปิดตัว เอสซีจีพี อินสไปร์ โซลูชันส์ สตูดิโอ (SCGP-Inspired Solutions Studio) ซึ่งให้บริการโซลูชันด้านการ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

มุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำด้านธุรกิจแพคเกจจิ้งด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับอาเซียน ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและนำเศษวัสดุเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด โดยในปี 2563 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีพี (SCGP) มีศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิลจำนวนรวม 68 แห่งทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก เพื่อจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต

ufabet

ผลการดำเนินงานของธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ในปี 2563 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีพี (SCGP) มีรายได้จากการขายรวม 92,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของความต้องการใช้สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน และการรวมผลการดำเนินงานของ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) และ Visy Packaging (Thailand) Limited (Visy Thailand) สำหรับ EBITDA เท่ากับ 16,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน จากการมุ่งเน้นนำเสนอ สินค้าบริการรวมทั้งโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย และการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับกำไรปี 2563 เท่ากับ 6,457 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ themcnannyagency.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated